torsdag 27 november 2008

Ryska nekromantiker

- nu även i Malmö! Idag fick vi in Nekromantikerns irrfärder, fjärde volymen i Nick Perumovs mörka fantasyserie Svärdens väktare.

Här återser vi den unge nekromantikern Fess. På flykt undan Heliga inkvisitionen anländer han och hans två märkliga vänner, gnomen och orchen, till mörkalvernas gåtfulla skog där de hoppas finna tillfällig fristad. Mörkalverna tar emellertid Fess för Mörkrets messias som förebådar världens snara undergång. Den jagade nekromantikerns irrfärder måste fortsätta.

Inga kommentarer: